Cách phòng tránh chấn thương cho những người tập thể thao

hothingocbich2014

Chấn thương thể thao là những tổn thương do hoạt động thể thao gây ra, dẫn đến sự hạn chế hay mất khả năng vận động, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chấn thương cho ng